Můžete se u nás přihlásit do ročního výcviku v koučování mezinárodně akreditovaného u prestižní profesní organizace European Mentoring & Coaching Council (EMCC Global) na úrovni Practitioner Level (2. stupeň) a u MŠMT ČR. V září 2023 je ještě možné se přidat do v červnu zahájené skupiny. Další běh bude zahajován opět na jaře 2024. Hlavním lektorem je Milan Bobek, držitel mezinárodní akreditace 3. stupně Senior Practitioner Level u EMCC Global. Tyto kurzy absolvovalo již více než 900 účastníků. Skupiny jsou otevírány zpravidla jednou ročně - obvykle na jaře. Na konkrétních termínech se domlouváme až s přihlášenými podle jejich časových možností. Kurz obsahuje sedm dvoudenních setkání s odstupem cca 2 měsíce a nejčastějšími dny konání bývají čtvrtek-pátek a zpravidla jednou až dvakrát za celý běh se sejdeme v pátek-sobotu.

V červnu 2023 začala již 73. skupina tohoto oblíbeného ročního integrativního výcviku v koučování a efektivní práci s lidmi. Výcvik je zaměřen celostně, a tedy nejen na racionální business postupy, ale i na emocionálně-prožitková cvičení a spirituální formy osobního rozvoje klientů. Kombinuje systemický, Gestalt, Jungovský, Ericksonský, NLP a Rogersovský přístup i práci s tělem. S praktickými cvičeními v kurzu pomáhají i další skvělí a účastníky oblíbení lektoři Jan Trojánek, Rebeka Trepačová a Petr Peniška. Délka prezenční části kurzu je 7 x 2 dny (105 hodin) během 12 měsíců. Cena je 59 tis. Kč + DPH. Studenti, neziskovky a samoplátci (kterým výcvik neplatí firma) mohou požádat o výrazné grantové slevy. První setkání bývá v Praze, od druhého pak kurz většinou probíhá zde v Tréninkovém centru SLAPY. Termíny druhého a dalších bloků domlouváme s účastníky na prvním soustředění na rok dopředu tak, aby vyhovovaly všem. Další skupina bude spuštěna na jaře 2024 a již je možné zasílat přihlášky. Zájemci mohou též navštívit setkání předchozí skupiny jako hosté se svým tématem ke koučování a vyzkoušet si roli klienta.

Tento roční akreditovaný kurz je součástí dlouhodobého pětiletého seberozvojového programu Osobní transformace. Program zahrnuje další nácvik koučování s jednotlivcem i se skupinou, supervizi a zažitkové seberozvojové techniky z velkoho množství psychologických a terapeutických škol. Např. ze systemiky, rogersovského a Gestalt přístupu, existenciálních směrů, daseinsanalýzy, logoterapie, z jungovské práce se symboly, rituály, příběhy, pohádkami a sny, ze systemických konstelací, z integrované psychoterapie zaměřené na tělo, Ericksonského strategického přístupu, neurolingvistického programování a též z rozmanitých inspirativních spirituálních směrů.

 

 

Ke stažení

Roční akreditovaný koučovací výcvik - Practitioner Level EMCCRoční akreditovaný koučovací výcvik - Practitioner Level EMCC
Druhý ročník koučovacího výcvikuDruhý ročník koučovacího výcviku
Tříletý výcvik v koučováníTříletý výcvik v koučování
Příhláška na koučovací výcvikPříhláška na koučovací výcvik
 
 

2014 design by HOGUERA  |  programming NOWONET media, s.r.o.